Vergoeding & verwijzing

Vergoeding
Vanuit de basisverzekering wordt er drie uur dieetadvies vergoed. De geleverde zorg wordt verrekend met het eigen risico.

Contractvrije diëtist
Online Diëtist is een contactvrije diëtist. Dit betekend dat Online Diëtist geen contracten heeft met zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars stellen eisen aan de diëtist, waaronder het sturen van gegevens. Ik vind dat de privacy van cliënten moeten worden gewaarborgd en daarom is Online Diëtist een contactvrije diëtist.
Na afloop van een consult krijg je de factuur thuis gestuurd. Deze dien je deze eerst zelf te betalen. Vervolgens kan je deze factuur indienen bij jouw zorgverzekeraar. Veel zorgverzekeraars vergoeden (deels) de behandeling. Vraag vooraf aan jouw zorgverzekeraar hoeveel er vergoed wordt om  hier zeker van te zijn.

Verwijzing
De diëtist is vrij toegankelijk, je kan zonder verwijzing terecht bij Online Diëtist. De directe toegankelijkheid van de diëtetiek maakt dat de drempel lager is om contact te zoeken voor professioneel dieetadvies op maat.