Kwaliteit

Het beroep diëtist is wettelijk beschermd en mag alleen worden beoefend na het met succes afronden van de vierjarige HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek. Naast een diploma staat Online Diëtist geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici onder nummer 19100932389, dit register stelt kwaliteitseisen aan ondermeer het geven van consulten en de behandelwijze. Een diëtist wordt periodiek beoordeeld op de wijze van werken en moet kunnen aantonen aan voldoende bij- en nascholingen te doen. Dit garandeert dat de diëtiste over up-to-date kennis beschikt en op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen binnen het vakgebied. Tevens is Online Diëtist lid van de Nederlandse vereniging van diëtisten.